Publications

RIONEDnieuws, voorjaar 2019
Een waterpasserend dak is zeer effectief

RIONED/STADSWERK, najaar 2018
Gêne pluviale dans les zones urbanisées : Evitez les problèmes locaux

Stadswerk, Klimaatspecial, juni 2018
Stresstest regenwateroverlast, blijf kritisch

RIONEDnieuws, voorjaar 2018
Functioneren groen/blauwe daken in beeld

Ontwikkelingen meten neerslag in en om de stad

RIONEDnieuws, najaar 2017
Maatregelen tuin: proporties, effectiviteit en aandachtspunten voor ontwerp

Land+Water, mei 2017
Dichter meetnet in de stad dankzij amateurweerstations

RIONEDnieuws, mei 2017
Perceptie en werkelijkheid van extreme buien

RIONEDnieuws, april 2017
Veelbelovend meetnet in stad dankzij amateurweerstations

Grootschalige extreme buien op komst

Land+Water, april 2017
Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen

TVVL magazine
Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, wat werkt (niet)?
(maart 2017)

RIONEDnieuws
Regenwatervoorzieningen op eigen terrein, wat werkt (niet)?
(januari 2017)

Voorkomen van het onderlopen van Tunnels (2016)

Regenwateroverlast in bebouwd gebied: voorkom lokale problemen (september 2016)

Impact testen extreme neerslag stedelijk gebied, waarom en met welke buien (juni 2016);

RainTools controleert functioneren regenwatervoorzieningen (2016);

Bepaal zelf gezondheidsrisico’s van fonteinen in vijvers (2016);

Nieuwe neerslagreeksen voor het waterbeheer nader toegelicht (2016);

METEO congres
Urban drainage standards
(2015);

RIONEDwebinar
Regenwater op eigen terrein, uitwerking RainTools rekenvoorbeelden
(2015);

RIONEDnieuws
Ontwikkeling impacttest extreme buien
(2015);

STOWA/RIONED
Groene daken nader beschouwd
(2015);

RIONEDrapport
Regenwatersystemen op de testbank
(2015);

RIONEDreeks18
Ervaringen met de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied
(2014);

RIONEDnieuws
Lessen uit hoosbui op 26 augustus 2010
(2013);

Extreme neerslag wordt inderdaad extremer (2013):

Inspirerende werksessie over omgaan met extreme neerslag (2013);

RIONEDreeks17
Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving
(2013);

RIONEDreeks16
Neerslaginformatie voor het bebouwde gebied
(2011);

RIONEDreeks15
Vaststellen en opsporen van foutaansluitingen
(2011);

Land+Water
Bebouwd gebied kampt met extreme neerslag
(2010);

RIONEDreeks11
Regenwateroverlast in de bebouwde omgeving
(2008);

KNMI Colloquium
Wateroverlast in de bebouwde omgeving
(2008);

H2O
Maarten Gast interview
(2008);

VISIE Stichting RIONED
Klimaatverandering hevige buien en riolering
(2007)

H2O
Klimaatontwikkeling, toetsing rioolstelsel moet met extremere buien
(2007);

Vakblad Riolering
Zandvoort, een vrijwel absoluut systeem, perfecte samenwerking in waterbeheer
(2007)

RioleringsWetenschap
Klimaatontwikkeling en Riolering
(2007);

H2O
Optimalisering (afval)watersysteem Dordrecht met integraal model van riolering en oppervlaktewater
(2005);

AquaTech
Paper – Strategies climatic Change and Urban drainage
(2004);

RIONEDreeks2
Meten en berekenen rioolstelsels
(2003);

Vakblad Riolering
Quickscan Klimaatontwikkeling en riolering
(2002);

9ICUSD Paper
Quickscan climatic change and urban drainage
(2002);

Digital planning of waste water flows in the city of Amsterdam (2002);

8ICUSD Paper
Design criteria, Flooding of sewer systems in ‘flat’ areas
(1999);

Blue Polder Model, Towards Sustainable Water Management in Rietmolen (1996);

H2O
Analyse kwartiersommen neerslag
(1991);

NWRWrapport samenvatting
NWRW onderzoek samengevat, G.B. Lemmen (1990)

H2O
NWRW onderzoek artikel, Maarten Gast (1989)

NWRWrapport 4.3
Beschrijving en analyse van een neerslag – inloop – overstortmodel (1985)

TUDELFT afstudeerrapport
Niet stationaire stromingen in een gemengd rioolstelsel, rioleringsaspecten
(1985)

Niet stationaire stromingen in een gemengd rioolstelsel, numerieke berekeningen (1985);

H2O
Schuifspanning in rioolleidingen
(1982);