RainTools Wijktegel

De Wijktegel is de meest recente en flexibele tool (rekentegel) in de RainTools gereedschapskist.

De Wijktegel is een tool om zelf situaties te bouwen als met een LEGO bouwdoos. De grondplaat wordt gevuld met de inrichting van een situatie, aangevuld met de diverse soorten voorzieningen. In tegenstelling tot de reguliere RainTools rekentegels is de wijktegel volledig flexibel in het gebruik. Dit vraagt iets meer van de gebruiker maar geeft ook veel meer mogelijkheden in het dimensioneren van systemen zoals regenwatermaatregelen in wijken, het detail functioneren van groen/blauwe daken en het uitgebreider rekenen met bijzondere inrichtingen van woning- of bedrijfspercelen. Het functioneren van deze systemen wordt in RainTools berekend met zowel kortdurende (extreme) buien als meerjarige neerslagreeksen.

Deze website geeft nadere informatie over het gebruik van de Wijktegel: